Hoe kan ik mijn moederbord type & model achterhalen in Windows?

Welk moederbord heb ik? Soms moet je weten welk moederbord er in jouw PC zit, welk model en type, en je bent nèt het bijbehorende boekje kwijt. Hoe vind je dan het merk en type moederbord? Simpel, in Windows met WMIC! “Met wat?” De Windows Management Instrumentation Command. Lees verder, want ook msinfo32 en dxdiag komen aan bod.

Het moederbord, type, merk, BIOS-versie en revisie achterhalen in Windows 10

Hardware-informatie opvragen in Windows met WMIC – Moederbord type, merk, BIOS versie en revisie

Details over de hardwareconfiguratie, of systeemconfiguratie, vinden is voor de Windows 10 update vaak erg belangrijk!

Als je bepaalde chipsets en drivers wilt bijwerken en updaten, of een BIOS-update wilt uitvoeren, dan moet je weten wat er in jouw computer zit. Je kunt dan de juiste drivers en BIOS-update downloaden.

Ben je nèt de boekjes die bij je computer geleverd werden kwijt, dan kun je gelukkig vrij eenvoudig aan Windows vragen welke hardware er in jouw computer aanwezig is. Deze informatie gebruik je dan voor het vinden van de juiste driver download.

Een andere reden om te willen weten welke hardware er in jouw computer zit, is voor het vinden van de juiste geheugen DIMMs, welke processoren er ondersteund worden, enz.

Evenals het opvragen van systeeminformatie in Linux kan dit onder Windows heel eenvoudig.

Wist je dat ook voor de Windows 8.1 update naar Windows 10 het belangrijk is te weten welk moederbord en andere hardware er in jouw PC zit? Kortom, genoeg redenen om te willen weten welk moederbord model en type geheugen of processor/CPU er in jouw computer zit ingebouwd.

WMIC: Windows Management Instrumentation Command
Windows biedt hiervoor een Windows Management Instrumentation Command-line, of WMIC interface, beschikbaar als uitvoerbaar commando in de Windows opdrachtprompt cmd.exe. WMIC is een interface voor Windows Management Instrumentation, of WMI, speciaal gemaakt voor opvragen van systeeminformatie via de opdrachtprompt en in scripts.

In het voorbeeld hieronder voer ik het WMIC-commando uit op een HP EliteBook 8570w.

Als je zelf met WMIC wilt spelen, start dan eerst cmd.exe, dit hoeft niet als beheerder (administrator). Hierna kun je wmic, gevolgd door een [ENTER] typen om de WMIC prompt te openen, je herkent dit aan:

C:\Users\Jan> wmic wmic:root\cli>_
Code language: CSS (css)

Dit is niet noodzakelijk, met exit kun je hier weer uit.

Met de volgende opdracht vraag je de moederbord-informatie op:

wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber
Code language: JavaScript (javascript)

en in mijn geval is de uitvoer:

Manufacturer Product SerialNumber Version Hewlett-Packard 176B [systeem serienummer] 50.1A
Code language: CSS (css)

In plaats van wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber kun je ook de verkorte opdracht list brief gebruiken voor dezelfde informatie:

wmic baseboard list brief
Code language: PHP (php)

Op mijn zelfbouwsysteem is de uitvoer van dit commando:

c:\Users\Jan> wmic baseboard list brief Manufacturer Model Name Product SerialNumber SKU Gigabyte Technology Co., Ltd. Base Board Z87-HD3 To be filled by O.E.M.
Code language: CSS (css)
wmic baseboard list brief
wmic baseboard list brief

Het vinden van hardware informatie is belangrijk voor Windows onderhoud. Je kunt beter onderhoud uitvoeren als precies je weet wat er in jouw computer zit.

Dus nogmaals, in het kort: klik met rechts op het Windows-logo en vervolgens met links op Opdrachtprompt. Typ nu de tekst wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber en druk op Enter om te bevestigen.

Wist je dat je je met WMIC ook kunt opvragen welke software er geïnstalleerd is? Gebruik dan de opdracht:

wmic product get name,version
Code language: JavaScript (javascript)

BIOS informatie opvragen in Windows met WMIC

Je kunt met WMIC ook informatie over het BIOS verkrijgen, door baseboard te vervangen door bios:

wmic bios list brief Manufacturer Name SerialNumber SMBIOSBIOSVersion Version Hewlett-Packard Default System BIOS [BIOS serienummer] 68IAV Ver. F.40 HPQOEM - f
Code language: CSS (css)

Mijn thuis-zelfbouwsysteem rapporteert:

c:\Users\Jan> wmic bios list brief Manufacturer Name SerialNumber SMBIOSBIOSVersion Version American Megatrends Inc. BIOS Date: 01/20/14 19:48:36 Ver: 04.06.05 To be filled by O.E.M. F7 ALASKA - 1072009
Code language: JavaScript (javascript)
wmic bios list brief
wmic bios list brief

Ook al ziet dit er soms cryptisch uit, het is noodzakelijke informatie voor als je jouw computer wilt upgraden (betere CPU of meer geheugen/RAM), of driver- of BIOS-updates wilt uitvoeren. Speel ook eens met de opties computersystem, cpu, of memorychip. Zolang je enkel get of list gebruikt kan er niets verkeerd gaan.

black and white computer motherboard

Processor-informatie overvragen met PowerShell

Met de volgende PowerShell opdracht kun je opvragen welke processor er op jouw moederbord zit:

Get-WmiObject Win32_Processor | Select Name, Manufacturer, Caption, DeviceID, CurrentClockSpeed, CurrentVoltage, DataWidth, L2CacheSize, L3CacheSize, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, Status

Hier geeft Win32_Processor de volgende informatie over de CPU/processor (voorbeeld info van een laptop van mij):

Name : Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz Manufacturer : GenuineIntel Caption : Intel64 Family 6 Model 142 Stepping 10 DeviceID : CPU0 CurrentClockSpeed : 1600 CurrentVoltage : 7 DataWidth : 64 L2CacheSize : 1024 L3CacheSize : 6144 NumberOfCores : 4 NumberOfLogicalProcessors : 8 Status : OK

Als je alle CPU informatie wilt, en dus ook irrelevante, gebruik dan | Select *.

In PowerShell 6.x en 7 moet je Get-WmiObject vervangen door Get-CimInstance. De Get-Wmi* cmdlets (WMI v1) zijn deprecated en vervangen door Get-Cim* (WMI v2). Je leest meer hierover in het Microsoft artikel Breaking Changes for PowerShell 6.x.

Als je bovenstaande waarschuwing in het achterhoofd houdt, dan wordt je PowerShell commando voor het opvragen van CPU-informatie met Get-CimInstance:

Get-CimInstance -ClassName Win32_Processor | Select Name, Manufacturer, Caption, DeviceID, CurrentClockSpeed, CurrentVoltage, DataWidth, L2CacheSize, L3CacheSize, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, Status

WMIC PowerShell script om hardware-informatie op te vragen

black and brown computer tower

Als je deze commando’s, of opdrachten, niet afzonderlijk wilt uitvoeren op de WMIC– of cmd.exe-shell van Windows, dan kun je hiervoor eenvoudig een PowerShell script gebruiken.

Windows PowerShell (“PS” in het kort) is een belangrijke omgeving om Windows mee te beheren.

Windows PowerShell is Microsoft’s scripting language of choice. Windows PowerShell is a task-based command-line shell and scripting language designed especially for system administration. Built on the Microsoft .NET Framework, Windows PowerShell helps IT professionals and power users control and automate the administration of the Windows operating system and applications that run on Windows.

De Windows Management Instrumentation Command blijft hierbij een belangrijk instrument.

Sla de volgende code op als hwinventory.ps1 en je kunt het dan via de PowerShell prompt uitvoeren: .\hwinventory.ps1. Of vanuit eerder genoemde cmd.exe: powershell hwinventory.ps1.

<# .SYNOPSIS Dit is een PowerShell script om hardware-informatie op te vragen met behulp van Windows Management Instrumentation Command, of WMIC. .DESCRIPTION Het script geeft gedetailleerde informatie terug over de hardware van het systeem waarop het wordt uitgevoerd, of de computer die als -ComputerName wordt meegegeven. Dit script dient als illustratie voor de blogpost "Hoe kan ik mijn moederbord type &amp;amp; model achterhalen in Windows?" (https://www.itfaq.nl/hoe-kan-ik-mijn-moederbord-type-model-achterhalen-in-windows/). .EXAMPLE .\hwinventory.ps1 -ComputerName computernaam .NOTES No additional notes .LINK https://www.saotn.org , https://www.itfaq.nl #> $name = (Get-Item env:\Computername).Value $filepath = (Get-ChildItem env:\userprofile).value Write-Host "Hardware informatie voor $name" # Moederbord: Win32_BaseBoard , andere select-opties zijn: Tag, Weight, Width Get-WmiObject -ComputerName $name Win32_BaseBoard | Select Name, Manufacturer, Product, SerialNumber, Status # Batterij Get-WmiObject Win32_Battery -ComputerName $name | Select Caption, Name, DesignVoltage, DeviceID, EstimatedChargeRemaining, EstimatedRunTime # BIOS, Basic Input-Output System Get-WmiObject win32_bios -ComputerName $name | Select Manufacturer, Name, BIOSVersion, ListOfLanguages, PrimaryBIOS, ReleaseDate, SMBIOSBIOSVersion, SMBIOSMajorVersion, SMBIOSMinorVersion # CD-ROM speler Get-WmiObject Win32_CDROMDrive -ComputerName $name | select Name, Drive, MediaLoaded, MediaType, MfrAssignedRevisionLevel # Hardwarefabrikant systeeminformatie Get-WmiObject Win32_ComputerSystemProduct -ComputerName $name | Select Vendor,Version,Name, IdentifyingNumber, UUID # Harde schijf informatie Get-WmiObject win32_diskDrive -ComputerName $name | select Model, SerialNumber, InterfaceType, Size, Partitions # Netwerkadapters Get-WmiObject win32_networkadapter -ComputerName $name | Select Name, Manufacturer, Description, AdapterType, Speed, MACAddress, NetConnectionID # Geheugen Get-WmiObject Win32_PhysicalMemory -ComputerName $name | select BankLabel, DeviceLocator, Capacity, Manufacturer, PartNumber, SerialNumber, Speed # Processor Get-WmiObject Win32_Processor -ComputerName $name | Select Name, Manufacturer, Caption, DeviceID, CurrentClockSpeed, CurrentVoltage, DataWidth, L2CacheSize, L3CacheSize, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, Status # Systeem chassis of enclosure Get-WmiObject Win32_SystemEnclosure -ComputerName $name | Select Tag, AudibleAlarm, ChassisTypes, HeatGeneration, HotSwappable, InstallDate, LockPresent, PoweredOn, PartNumber, SerialNumber
Code language: PHP (php)

Laat me weten wat je ervan vond!

Niet iedere computer geeft alle informatie door via WMI. Omdat WMI een eigenschap biedt voor een specifiek stukje informatie wil dat niet zeggen dat die informatie ook altijd beschikbaar is.

Wil je méér systeeminformatie verkrijgen met PowerShell?

“The mother of all cmdlets”: Get-ComputerInfo

De PowerShell opdracht Get-ComputerInfo geeft een geconsolideerd object terug met daarin systeem én besturingssysteem informatie. Het verkrijgt ongeveer alle informatie die er maar te verkrijgen valt. Dus gelukkig kun je properties ook afzonderlijk opvragen.

Een deel van Get-ComputerInfo’s uitvoer is bijvoorbeeld:

PS C:\> Get-ComputerInfo WindowsBuildLabEx : 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406 WindowsCurrentVersion : 6.3 WindowsEditionId : Professional WindowsInstallationType : Client WindowsInstallDateFromRegistry : 23-3-2020 13:54:49 WindowsProductId : 00331-20020-FF00-AA000 WindowsProductName : Windows 10 Pro WindowsRegisteredOrganization : WindowsRegisteredOwner : Administrator WindowsSystemRoot : C:\WINDOWS WindowsVersion : 2004 # [...]
Code language: CSS (css)

Als ik nu wil weten hoeveel phisical memory mijn systeem vrij heeft, dan kan ik de volgende opdracht gebruiken:

PS C:\> (Get-ComputerInfo).OsFreePhysicalMemory 8309672
Code language: CSS (css)

Processor-/CPU-informatie? Geen probleem:

PS C:\>; (Get-ComputerInfo).CsProcessors Name : Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz Manufacturer : GenuineIntel Description : Intel64 Family 6 Model 142 Stepping 12 Architecture : x64 AddressWidth : 64 DataWidth : 64 MaxClockSpeed : 2304 CurrentClockSpeed : 1803 NumberOfCores : 4 NumberOfLogicalProcessors : 8 ProcessorID : BFEBFBFF000806EC SocketDesignation : U3E1 ProcessorType : CentralProcessor Role : CPU Status : OK CpuStatus : Enabled Availability : RunningOrFullPower
Code language: CSS (css)

Systeeminfo – msinfo32.exe

Met de grafische tool Systeeminfo kun je ook heel veel hardware-informatie weergeven in Windows. Systeeminformatie-tool msinfo32 geeft een uitgebreid overzicht van de hardwareconfiguratie, systeemonderdelen en softwareomgeving van jouw Windows computer.

Je start deze systeeminfo-tool met de opdracht msinfo32.exe, via cmd.exe, of via Windows toets + R (Run, zie dxdiag.exe hieronder).

Windows System Information via msinfo32.exe
Windows System Information via msinfo32.exe

Zo is msinfo32.exe ongeveer het equivalent voor Linux’ dmidecode.

Heeft mijn PC BIOS of UEFI?

Het is vrij eenvoudig om met msinfo32.exe op te vragen of je PC BIOS of UEFI heeft. Druk op Windows toets + R en vul weer msinfo32.exe in. Als je UEFI hebt, dan staat er in het Systeemoverzicht achter het veld BIOS-modus UEFI.

BIOS-mode UEFI

DirectX Diagnostic Tool – dxdiag.exe

Een ander, meer op Windows Direct X (geluid en video) georiënteerd programma is DirectX Diagnostic Tool, of dxdiag.

Start DXDiag op Windows via Run
Start DXDiag op Windows via Run
DirectX Diagnostic Tool
DirectX Diagnostic Tool

Tips?

Heb jij zelf nog een goede tip, of weet je een goed programmaatje om hardware- en systeeminformatie op te vragen in Windows of Linux? Laat het me weten met een reactie/comment!


Liked It?

Ondersteun dan ITFAQ.nl (Jan Reilink) en doneer!

Jouw gift helpt het betalen van terugkerende kosten voor het hosten van deze site, zoals webhosting, domein vernieuwing en tijd voor onderzoek voor artikelen, om er maar een paar te noemen.


Loading time: 119 queries, 0,146 seconds using 17472992 bytes memory. Peak memory usage: 17779976 bytes.