Welk moederbord heb ik? Soms moet je weten welk moederbord er in jouw PC zit, welk model en type, en je bent nèt het bijbehorende boekje kwijt. Hoe vind je dan het merk en type moederbord? Simpel, in Windows met WMIC! “Met wat?” De Windows Management Instrumentation Command. Lees verder, want ook msinfo32 en dxdiag komen aan bod.

Het moederbord, type, merk, BIOS-versie en revisie achterhalen in Windows 10

Hardware-informatie opvragen in Windows met WMIC – Moederbord type, merk, BIOS versie en revisie

Details over de hardwareconfiguratie, of systeemconfiguratie, vinden is voor de Windows 10 update vaak erg belangrijk!

Als je bepaalde chipsets en drivers wilt bijwerken en updaten, of een BIOS-update wilt uitvoeren, dan moet je weten wat er in jouw computer zit. Je kunt dan de juiste drivers en BIOS-update downloaden.

Ben je nèt de boekjes die bij je computer geleverd werden kwijt, dan kun je gelukkig vrij eenvoudig aan Windows vragen welke hardware er in jouw computer aanwezig is. Deze informatie gebruik je dan voor het vinden van de juiste driver download.

Een andere reden om te willen weten welke hardware er in jouw computer zit, is voor het vinden van de juiste geheugen DIMMs, welke processoren er ondersteund worden, enz.

Evenals het opvragen van systeeminformatie in Linux kan dit onder Windows heel eenvoudig.

Wist je dat ook voor de Windows 8.1 update naar Windows 10 of Windows 10 update naar Windows 11 het belangrijk is om te weten welk moederbord en andere hardware er in jouw PC zit? Kortom, genoeg redenen om te willen weten welk moederbord model en type geheugen of processor/CPU er in jouw computer zit ingebouwd.

WMIC: Windows Management Instrumentation Command

Windows biedt hiervoor een Windows Management Instrumentation Command-line, of WMIC interface, beschikbaar als uitvoerbaar commando in de Windows opdrachtprompt cmd.exe. WMIC is een interface voor Windows Management Instrumentation, of WMI, speciaal gemaakt voor opvragen van systeeminformatie via de opdrachtprompt en in scripts.

In het voorbeeld hieronder voer ik het WMIC-commando uit op een HP EliteBook 8570w.

Als je zelf met WMIC wilt spelen, start dan eerst cmd.exe, dit hoeft niet als beheerder (administrator). Hierna kun je wmic, gevolgd door een [ENTER] typen om de WMIC prompt te openen, je herkent dit aan:

C:\Users\Jan> wmic
wmic:root\cli>_

Dit is niet noodzakelijk, met exit kun je hier weer uit.

Met de volgende opdracht vraag je de moederbord-informatie op:

wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber

en in mijn geval is de uitvoer:

Manufacturer  Product  SerialNumber  Version
Hewlett-Packard 176B [systeem serienummer] 50.1A

In plaats van wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber kun je ook de verkorte opdracht list brief gebruiken voor dezelfde informatie:

wmic baseboard list brief

Op mijn zelfbouwsysteem is de uitvoer van dit commando:

c:\Users\Jan> wmic baseboard list brief
Manufacturer Model Name Product SerialNumber SKU
Gigabyte Technology Co., Ltd. Base Board Z87-HD3 To be filled by O.E.M.
wmic baseboard list brief
wmic baseboard list brief

Het vinden van hardware informatie is belangrijk voor Windows onderhoud. Je kunt beter onderhoud uitvoeren als precies je weet wat er in jouw computer zit.

Dus nogmaals, in het kort: klik met rechts op het Windows-logo en vervolgens met links op Opdrachtprompt. Typ nu de tekst wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber en druk op Enter om te bevestigen.

Wist je dat je je met WMIC ook kunt opvragen welke software er geïnstalleerd is? Gebruik dan de opdracht:

wmic product get name,version

BIOS informatie opvragen in Windows met WMIC

Je kunt met WMIC ook informatie over het BIOS verkrijgen, door baseboard te vervangen door bios:

wmic bios list brief
Manufacturer Name SerialNumber SMBIOSBIOSVersion Version
Hewlett-Packard Default System BIOS [BIOS serienummer] 68IAV Ver. F.40 HPQOEM - f

Mijn thuis-zelfbouwsysteem rapporteert:

c:\Users\Jan> wmic bios list brief
Manufacturer Name SerialNumber SMBIOSBIOSVersion Version
American Megatrends Inc. BIOS Date: 01/20/14 19:48:36 Ver: 04.06.05 To be filled by O.E.M. F7 ALASKA
- 1072009
wmic bios list brief
wmic bios list brief

Ook al ziet dit er soms cryptisch uit, het is noodzakelijke informatie voor als je jouw computer wilt upgraden (betere CPU of meer geheugen/RAM), of driver- of BIOS-updates wilt uitvoeren. Speel ook eens met de opties computersystem, cpu, of memorychip. Zolang je enkel get of list gebruikt kan er niets verkeerd gaan.

black and white computer motherboard

Processor-informatie overvragen met PowerShell

Met de volgende PowerShell opdracht kun je opvragen welke processor er op jouw moederbord zit:

Get-WmiObject Win32_Processor | Select Name, Manufacturer, Caption, DeviceID, CurrentClockSpeed, CurrentVoltage, DataWidth, L2CacheSize, L3CacheSize, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, Status

Hier geeft Win32_Processor de volgende informatie over de CPU/processor (voorbeeld info van een laptop van mij):

Name           : Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz
Manufacturer : GenuineIntel
Caption : Intel64 Family 6 Model 142 Stepping 10
DeviceID : CPU0
CurrentClockSpeed : 1600
CurrentVoltage : 7
DataWidth : 64
L2CacheSize : 1024
L3CacheSize : 6144
NumberOfCores : 4
NumberOfLogicalProcessors : 8
Status : OK

Als je alle CPU informatie wilt, en dus ook irrelevante, gebruik dan | Select *.

In PowerShell 6.x en 7 moet je Get-WmiObject vervangen door Get-CimInstance. De Get-Wmi* cmdlets (WMI v1) zijn deprecated en vervangen door Get-Cim* (WMI v2). Je leest meer hierover in het Microsoft artikel Breaking Changes for PowerShell 6.x.

Als je bovenstaande waarschuwing in het achterhoofd houdt, dan wordt je PowerShell commando voor het opvragen van CPU-informatie met Get-CimInstance:

Get-CimInstance -ClassName Win32_Processor | Select Name, Manufacturer, Caption, DeviceID, CurrentClockSpeed, CurrentVoltage, DataWidth, L2CacheSize, L3CacheSize, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, Status

WMIC PowerShell script om hardware-informatie op te vragen

black and brown computer tower

Als je deze commando’s, of opdrachten, niet afzonderlijk wilt uitvoeren op de WMIC– of cmd.exe-shell van Windows, dan kun je hiervoor eenvoudig een PowerShell script gebruiken.

Windows PowerShell (“PS” in het kort) is een belangrijke omgeving om Windows mee te beheren.

Windows PowerShell is Microsoft’s scripting language of choice. Windows PowerShell is a task-based command-line shell and scripting language designed especially for system administration. Built on the Microsoft .NET Framework, Windows PowerShell helps IT professionals and power users control and automate the administration of the Windows operating system and applications that run on Windows.

De Windows Management Instrumentation Command blijft hierbij een belangrijk instrument.

Sla de volgende code op als hwinventory.ps1 en je kunt het dan via de PowerShell prompt uitvoeren: .\hwinventory.ps1. Of vanuit eerder genoemde cmd.exe: powershell hwinventory.ps1.

<#
.SYNOPSIS
Dit is een PowerShell script om hardware-informatie op te vragen met behulp van Windows Management Instrumentation Command, of WMIC.
.DESCRIPTION
Het script geeft gedetailleerde informatie terug over de hardware van het systeem waarop het wordt uitgevoerd, of de computer die als -ComputerName wordt meegegeven. Dit script dient als illustratie voor de blogpost "Hoe kan ik mijn moederbord type &amp;amp; model achterhalen in Windows?" (https://www.itfaq.nl/hoe-kan-ik-mijn-moederbord-type-model-achterhalen-in-windows/).
.EXAMPLE
.\hwinventory.ps1 -ComputerName computernaam
.NOTES
No additional notes
.LINK
https://www.saotn.org , https://www.itfaq.nl
#>
$name = (Get-Item env:\Computername).Value
$filepath = (Get-ChildItem env:\userprofile).value
Write-Host "Hardware informatie voor $name"
# Moederbord: Win32_BaseBoard , andere select-opties zijn: Tag, Weight, Width
Get-WmiObject -ComputerName $name Win32_BaseBoard | Select Name, Manufacturer, Product, SerialNumber, Status
# Batterij
Get-WmiObject Win32_Battery -ComputerName $name | Select Caption, Name, DesignVoltage, DeviceID, EstimatedChargeRemaining, EstimatedRunTime
# BIOS, Basic Input-Output System
Get-WmiObject win32_bios -ComputerName $name | Select Manufacturer, Name, BIOSVersion, ListOfLanguages, PrimaryBIOS, ReleaseDate, SMBIOSBIOSVersion, SMBIOSMajorVersion, SMBIOSMinorVersion
# CD-ROM speler
Get-WmiObject Win32_CDROMDrive -ComputerName $name | select Name, Drive, MediaLoaded, MediaType, MfrAssignedRevisionLevel
# Hardwarefabrikant systeeminformatie
Get-WmiObject Win32_ComputerSystemProduct -ComputerName $name | Select Vendor,Version,Name, IdentifyingNumber, UUID
# Harde schijf informatie
Get-WmiObject win32_diskDrive -ComputerName $name | select Model, SerialNumber, InterfaceType, Size, Partitions
# Netwerkadapters
Get-WmiObject win32_networkadapter -ComputerName $name | Select Name, Manufacturer, Description, AdapterType, Speed, MACAddress, NetConnectionID
# Geheugen
Get-WmiObject Win32_PhysicalMemory -ComputerName $name | select BankLabel, DeviceLocator, Capacity, Manufacturer, PartNumber, SerialNumber, Speed
# Processor
Get-WmiObject Win32_Processor -ComputerName $name | Select Name, Manufacturer, Caption, DeviceID, CurrentClockSpeed, CurrentVoltage, DataWidth, L2CacheSize, L3CacheSize, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, Status
# Systeem chassis of enclosure
Get-WmiObject Win32_SystemEnclosure -ComputerName $name | Select Tag, AudibleAlarm, ChassisTypes, HeatGeneration, HotSwappable, InstallDate, LockPresent, PoweredOn, PartNumber, SerialNumber

Laat me weten wat je ervan vond!

Niet iedere computer geeft alle informatie door via WMI. Omdat WMI een eigenschap biedt voor een specifiek stukje informatie wil dat niet zeggen dat die informatie ook altijd beschikbaar is.

Wist je dat ik op Saotn.org meer PowerShell scripts en snippets post? Bijvoorbeeld:

Wil je méér systeeminformatie verkrijgen met PowerShell?

“The mother of all cmdlets”: Get-ComputerInfo

De PowerShell opdracht Get-ComputerInfo geeft een geconsolideerd object terug met daarin systeem én besturingssysteem informatie. Het verkrijgt ongeveer alle informatie die er maar te verkrijgen valt. Dus gelukkig kun je properties ook afzonderlijk opvragen.

Een deel van Get-ComputerInfo’s uitvoer is bijvoorbeeld:

PS C:\> Get-ComputerInfo


WindowsBuildLabEx : 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
WindowsCurrentVersion : 6.3
WindowsEditionId : Professional
WindowsInstallationType : Client
WindowsInstallDateFromRegistry : 23-3-2020 13:54:49
WindowsProductId : 00331-20020-FF00-AA000
WindowsProductName : Windows 10 Pro
WindowsRegisteredOrganization :
WindowsRegisteredOwner : Administrator
WindowsSystemRoot : C:\WINDOWS
WindowsVersion : 2004
# [...]

Als ik nu wil weten hoeveel phisical memory mijn systeem vrij heeft, dan kan ik de volgende opdracht gebruiken:

PS C:\> (Get-ComputerInfo).OsFreePhysicalMemory
8309672

Processor-/CPU-informatie? Geen probleem:

PS C:\>; (Get-ComputerInfo).CsProcessors


Name : Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz
Manufacturer : GenuineIntel
Description : Intel64 Family 6 Model 142 Stepping 12
Architecture : x64
AddressWidth : 64
DataWidth : 64
MaxClockSpeed : 2304
CurrentClockSpeed : 1803
NumberOfCores : 4
NumberOfLogicalProcessors : 8
ProcessorID : BFEBFBFF000806EC
SocketDesignation : U3E1
ProcessorType : CentralProcessor
Role : CPU
Status : OK
CpuStatus : Enabled
Availability : RunningOrFullPower

PowerShell boekentips

Systeeminfo – msinfo32.exe

Met de grafische tool Systeeminfo kun je ook heel veel hardware-informatie weergeven in Windows. Systeeminformatie-tool msinfo32 geeft een uitgebreid overzicht van de hardwareconfiguratie, systeemonderdelen en softwareomgeving van jouw Windows computer.

Je start deze systeeminfo-tool met de opdracht msinfo32.exe, via cmd.exe, of via Windows toets + R (Run, zie dxdiag.exe hieronder).

Windows System Information via msinfo32.exe
Windows System Information via msinfo32.exe

Zo is msinfo32.exe ongeveer het equivalent voor Linux’ dmidecode.

Heeft mijn PC BIOS of UEFI?

Het is vrij eenvoudig om met msinfo32.exe op te vragen of je PC BIOS of UEFI heeft. Druk op Windows toets + R en vul weer msinfo32.exe in. Als je UEFI hebt, dan staat er in het Systeemoverzicht achter het veld BIOS-modus UEFI.

BIOS-mode UEFI

DirectX Diagnostic Tool – dxdiag.exe

Een ander, meer op Windows Direct X (geluid en video) georiënteerd programma is DirectX Diagnostic Tool, of dxdiag.

Start DXDiag op Windows via Run
Start DXDiag op Windows via Run
DirectX Diagnostic Tool
DirectX Diagnostic Tool

Windows 11 en Microsoft Office boekentips

Wil jij graag meer kunnen doen met Windows 11 of Office? Maak een goede start met één van deze (ebook) boeken!

Tips?

Heb jij zelf nog een goede tip, of weet je een goed programmaatje om hardware- en systeeminformatie op te vragen in Windows of Linux? Laat het me weten met een reactie/comment!

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *