Leer de benodigde stappen om HTTP/3 en MsQuic in Windows Server 2022 in te schakelen voor snellere websites en betere performance.

HTTP/3 -of HTTP versie 3- is de nieuwste versie van het HTTP protocol. Dit protocol gebruikt het QUIC-transport protocol over UDP, volgens Microsoft’s eigen MsQuic implementatie. en is in Windows Server 2022 beschikbaar via MsQuic. HTTP-protocol versie 3 (HTTP/3) is sneller en veiliger dan het oudere HTTP/1.1 en 2.0. In dit artikel laat ik je zien hoe je HTTP/3 activeert in Windows Server 2022 en IIS 10.0.

Let wel: het gebruik van TLS1.3 is hiervoor vereist.

If you want to read this info in English, see my blog post How to enable HTTP/3 in Windows Server 2022 on Saotn.org.

Stappenplan om HTTP/3 in Windows Server 2022 in te schakelen

In een notendop moet je het volgende doen om in IIS 10 HTTP/3 ondersteuning te krijgen:

  1. Voeg sleutels EnableHttp3 en EnableAltSvc en waarden toe aan je Windows register:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HTTP\Parameters" /v EnableHttp3 /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HTTP\Parameters" /v EnableAltSvc /t REG_DWORD /d 1 /f
  1. Verifieer dat QUIC verkeer (443/UDP) is toegestaan in je Windows firewall:
(Get-NetFirewallRule) | ?{
 $_.DisplayName -eq "World Wide Web Services (QUIC Traffic-In)"
}
  1. Als bovenstaande Get-NetFirewallRule opdracht geen resultaat oplevert, sta dan QUIC verkeer voor Internet Information Services (IIS) [UDP 443] toe:
New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow QUIC" -Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 443 -Action Allow -LocalOnlyMapping $true

En that’s it. Na een herstart van de server zou je verkeer over HTTP/3 moeten kunnen waarnemen. Je kunt dit terugvinden in bijvoorbeeld de volgende Performance Counters:

  • \QUIC Performance Diagnostics\quic connections connected
  • \QUIC Performance Diagnostics\quic streams active
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *