Je bent hier: ITFAQ.nl » Blog » Hoe kan ik? » MySQL database back-up maken

MySQL database back-up maken

Een MySQL back-up maken is net zo belangrijk als het maken van een website back-up. Door een MySQL database back-up te maken verzeker je ervan dat jouw WordPress, Joomla, Drupal of eigen CMS website weer snel in de lucht is mocht er iets mee gebeuren (bijvoorbeeld een website hack). Alle content staat opgeslagen in deze MySQL database back-up en daarom is een website én MySQL back-up zó belangrijk! Lees hier hoe…

Het Cobian Backup-programma dat we in het eerdere artikel gebruikten kan helaas geen MySQL database back-ups maken. Hiervoor hebben we een ander programma nodig: MySQL Workbench. In dit artikel maak ik een MySQL back-up met de grafische MySQL Workbench, én via de opdrachtprompt met mysqldump (MySQL command line utilities).

MySQL Workbench noem ik ook in het artikel MySQL-database beheren. Werk je liever online via phpMyAdmin? Zie dan het artikel Met phpMyAdmin een MySQL back-up maken.

Je moet ook jouw MySQL database inloggegevens bij de hand hebben. Via FTP kun je het /wp-config.php (WordPress), /configuration.php (Joomla), of /sites/default/settings.php (Drupal) downloaden. Hier staan ze in. Neem bij twijfel contact op met je hostingprovider.

Download en installeer nu eerst MySQL Workbench.

Effective MySQL: Backup and Recovery belicht alle opties met gedetailleerde beschrjivingen, syntaxis en voorbeelden die ervoor zorgen dat jij een gepaste back-up en herstel plan kunt ontwikkelen.

MySQL database back-up met MySQL Workbench

Het maken van een MySQL back-up met MySQL Workbench is vrij eenvoudig:
Nadat je MySQL Workbench hebt geïnstalleerd en opgestart, kies je voor Manage Connections in het menu-item Database.

MySQL database backup Workbench 01

In het nieuwe scherm, klik linksonder op New, en vul het venster in met jouw databasegegevens. Gebruik eventeel Test connection om te verifieren dat de gegevens juist zijn. Sluit af met Close.

MySQL database backup Workbench 02

De zojuist aangemaakte MySQL verbinding staat nu op het hoofdscherm van MySQL Workbench. Klik deze aan om een verbinding met de database te maken.

MySQL database backup Workbench 03

Als alles goed is gegaan is de verbinding met jouw MySQL database gemaakt. Je kunt nu een MySQL back-up maken via het onderdeel Data Export in het menu-item Server.

MySQL database backup Workbench 04

Om de back-up te maken van jouw MySQL database, vink de database (Schema) aan onder Object Selection. Maak een keuze uit Objects to Export (het beste kun je alles aangevinkt laten staan, tenzij je weet dat jouw database geen Stored Procedures, Events of Triggers gebruikt.

Omdat ik graag de database in één .sql-bestand heb staan, heb ik ook Export to Self-Contained File aangevinkt.

Klik Start Export om het maken van de MySQL back-up te starten.

MySQL database backup Workbench 05

In dit laatste venster zie je een bevestiging dat de back-up is gemaakt en daarna kun je dit afsluiten.

MySQL database backup Workbench 06

Klaar, de MySQL back-up is gemaakt! Dat was simpel he?!

MySQL database back-up via de opdrachtprompt

command line fu :-)

Om via de opdrachtprompt een MySQL back-up te maken moet je weten dat tijdens het installeren van MySQL Workbench er ook een uitvoerbaar bestand mysqldump.exe is geplaatst. Je vindt deze in de map C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 6.2 CE.

Start nu eerst een opdrachtprompt via cmd.exe (Windows toets + R). Ga naar de locatie waar je de MySQL back-up graag wilt hebben staan, in mijn geval: cd backups

Met de mysqldump.exe parameter --help wordt de help weergegeven. Schrik niet van de hoeveelheid informatie, lees het eens op je gemak door (klik hier om de help over te slaan):

mysqldump Ver 10.13 Distrib 5.6.23, for Win64 (x86_64)
Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Dumping structure and contents of MySQL databases and tables.
Usage: mysqldump [OPTIONS] database [tables]
OR   mysqldump [OPTIONS] --databases [OPTIONS] DB1 [DB2 DB3...]
OR   mysqldump [OPTIONS] --all-databases [OPTIONS]
Default options are read from the following files in the given order:
C:\WINDOWS\my.ini C:\WINDOWS\my.cnf C:\my.ini C:\my.cnf C:\Program Files\MySQL\my.ini C:\Program Files\MySQL\my.cnf
The following groups are read: mysqldump client
The following options may be given as the first argument:
--print-defaults    Print the program argument list and exit.
--no-defaults      Don't read default options from any option file,
            except for login file.
--defaults-file=#    Only read default options from the given file #.
--defaults-extra-file=# Read this file after the global files are read.
--defaults-group-suffix=#
            Also read groups with concat(group, suffix)
--login-path=#     Read this path from the login file.
 -A, --all-databases Dump all the databases. This will be same as --databases
           with all databases selected.
 -Y, --all-tablespaces
           Dump all the tablespaces.
 -y, --no-tablespaces
           Do not dump any tablespace information.
 --add-drop-database Add a DROP DATABASE before each create.
 --add-drop-table  Add a DROP TABLE before each create.
           (Defaults to on; use --skip-add-drop-table to disable.)
 --add-drop-trigger Add a DROP TRIGGER before each create.
 --add-locks     Add locks around INSERT statements.
           (Defaults to on; use --skip-add-locks to disable.)
 --allow-keywords  Allow creation of column names that are keywords.
 --apply-slave-statements
           Adds 'STOP SLAVE' prior to 'CHANGE MASTER' and 'START
           SLAVE' to bottom of dump.
 --bind-address=name IP address to bind to.
 --character-sets-dir=name
           Directory for character set files.
 -i, --comments   Write additional information.
           (Defaults to on; use --skip-comments to disable.)
 --compatible=name  Change the dump to be compatible with a given mode. By
           default tables are dumped in a format optimized for
           MySQL. Legal modes are: ansi, mysql323, mysql40,
           postgresql, oracle, mssql, db2, maxdb, no_key_options,
           no_table_options, no_field_options. One can use several
           modes separated by commas. Note: Requires MySQL server
           version 4.1.0 or higher. This option is ignored with
           earlier server versions.
 --compact      Give less verbose output (useful for debugging). Disables
           structure comments and header/footer constructs. Enables
           options --skip-add-drop-table --skip-add-locks
           --skip-comments --skip-disable-keys --skip-set-charset.
 -c, --complete-insert
           Use complete insert statements.
 -C, --compress   Use compression in server/client protocol.
 -a, --create-options
           Include all MySQL specific create options.
           (Defaults to on; use --skip-create-options to disable.)
 -B, --databases   Dump several databases. Note the difference in usage; in
           this case no tables are given. All name arguments are
           regarded as database names. 'USE db_name;' will be
           included in the output.
 -#, --debug[=#]   This is a non-debug version. Catch this and exit.
 --debug-check    Check memory and open file usage at exit.
 --debug-info    Print some debug info at exit.
 --default-character-set=name
           Set the default character set.
 --delayed-insert  Insert rows with INSERT DELAYED.
 --delete-master-logs
           Delete logs on master after backup. This automatically
           enables --master-data.
 -K, --disable-keys '/*!40000 ALTER TABLE tb_name DISABLE KEYS */; and
           '/*!40000 ALTER TABLE tb_name ENABLE KEYS */; will be put
           in the output.
           (Defaults to on; use --skip-disable-keys to disable.)
 --dump-slave[=#]  This causes the binary log position and filename of the
           master to be appended to the dumped data output. Setting
           the value to 1, will printit as a CHANGE MASTER command
           in the dumped data output; if equal to 2, that command
           will be prefixed with a comment symbol. This option will
           turn --lock-all-tables on, unless --single-transaction is
           specified too (in which case a global read lock is only
           taken a short time at the beginning of the dump - don't
           forget to read about --single-transaction below). In all
           cases any action on logs will happen at the exact moment
           of the dump.Option automatically turns --lock-tables off.
 -E, --events    Dump events.
 -e, --extended-insert
           Use multiple-row INSERT syntax that include several
           VALUES lists.
           (Defaults to on; use --skip-extended-insert to disable.)
 --fields-terminated-by=name
           Fields in the output file are terminated by the given
           string.
 --fields-enclosed-by=name
           Fields in the output file are enclosed by the given
           character.
 --fields-optionally-enclosed-by=name
           Fields in the output file are optionally enclosed by the
           given character.
 --fields-escaped-by=name
           Fields in the output file are escaped by the given
           character.
 -F, --flush-logs  Flush logs file in server before starting dump. Note that
           if you dump many databases at once (using the option
           --databases= or --all-databases), the logs will be
           flushed for each database dumped. The exception is when
           using --lock-all-tables or --master-data: in this case
           the logs will be flushed only once, corresponding to the
           moment all tables are locked. So if you want your dump
           and the log flush to happen at the same exact moment you
           should use --lock-all-tables or --master-data with
           --flush-logs.
 --flush-privileges Emit a FLUSH PRIVILEGES statement after dumping the mysql
           database. This option should be used any time the dump
           contains the mysql database and any other database that
           depends on the data in the mysql database for proper
           restore.
 -f, --force     Continue even if we get an SQL error.
 -?, --help     Display this help message and exit.
 --hex-blob     Dump binary strings (BINARY, VARBINARY, BLOB) in
           hexadecimal format.
 -h, --host=name   Connect to host.
 --ignore-table=name Do not dump the specified table. To specify more than one
           table to ignore, use the directive multiple times, once
           for each table. Each table must be specified with both
           database and table names, e.g.,
           --ignore-table=database.table.
 --include-master-host-port
           Adds 'MASTER_HOST=, MASTER_PORT=' to 'CHANGE
           MASTER TO..' in dump produced with --dump-slave.
 --insert-ignore   Insert rows with INSERT IGNORE.
 --lines-terminated-by=name
           Lines in the output file are terminated by the given
           string.
 -x, --lock-all-tables
           Locks all tables across all databases. This is achieved
           by taking a global read lock for the duration of the
           whole dump. Automatically turns --single-transaction and
           --lock-tables off.
 -l, --lock-tables  Lock all tables for read.
           (Defaults to on; use --skip-lock-tables to disable.)
 --log-error=name  Append warnings and errors to given file.
 --master-data[=#]  This causes the binary log position and filename to be
           appended to the output. If equal to 1, will print it as a
           CHANGE MASTER command; if equal to 2, that command will
           be prefixed with a comment symbol. This option will turn
           --lock-all-tables on, unless --single-transaction is
           specified too (in which case a global read lock is only
           taken a short time at the beginning of the dump; don't
           forget to read about --single-transaction below). In all
           cases, any action on logs will happen at the exact moment
           of the dump. Option automatically turns --lock-tables
           off.
 --max-allowed-packet=#
           The maximum packet length to send to or receive from
           server.
 --net-buffer-length=#
           The buffer size for TCP/IP and socket communication.
 --no-autocommit   Wrap tables with autocommit/commit statements.
 -n, --no-create-db Suppress the CREATE DATABASE ... IF EXISTS statement that
           normally is output for each dumped database if
           --all-databases or --databases is given.
 -t, --no-create-info
           Don't write table creation info.
 -d, --no-data    No row information.
 -N, --no-set-names Same as --skip-set-charset.
 --opt        Same as --add-drop-table, --add-locks, --create-options,
           --quick, --extended-insert, --lock-tables, --set-charset,
           and --disable-keys. Enabled by default, disable with
           --skip-opt.
 --order-by-primary Sorts each table's rows by primary key, or first unique
           key, if such a key exists. Useful when dumping a MyISAM
           table to be loaded into an InnoDB table, but will make
           the dump itself take considerably longer.
 -p, --password[=name]
           Password to use when connecting to server. If password is
           not given it's solicited on the tty.
 -W, --pipe     Use named pipes to connect to server.
 -P, --port=#    Port number to use for connection.
 --protocol=name   The protocol to use for connection (tcp, socket, pipe,
           memory).
 -q, --quick     Don't buffer query, dump directly to stdout.
           (Defaults to on; use --skip-quick to disable.)
 -Q, --quote-names  Quote table and column names with backticks (`).
           (Defaults to on; use --skip-quote-names to disable.)
 --replace      Use REPLACE INTO instead of INSERT INTO.
 -r, --result-file=name
           Direct output to a given file. This option should be used
           in systems (e.g., DOS, Windows) that use carriage-return
           linefeed pairs (rn) to separate text lines. This option
           ensures that only a single newline is used.
 -R, --routines   Dump stored routines (functions and procedures).
 --set-charset    Add 'SET NAMES default_character_set' to the output.
           (Defaults to on; use --skip-set-charset to disable.)
 --set-gtid-purged[=name]
           Add 'SET @@GLOBAL.GTID_PURGED' to the output. Possible
           values for this option are ON, OFF and AUTO. If ON is
           used and GTIDs are not enabled on the server, an error is
           generated. If OFF is used, this option does nothing. If
           AUTO is used and GTIDs are enabled on the server, 'SET
           @@GLOBAL.GTID_PURGED' is added to the output. If GTIDs
           are disabled, AUTO does nothing. If no value is supplied
           then the default (AUTO) value will be considered.
 --shared-memory-base-name=name
           Base name of shared memory.
 --single-transaction
           Creates a consistent snapshot by dumping all tables in a
           single transaction. Works ONLY for tables stored in
           storage engines which support multiversioning (currently
           only InnoDB does); the dump is NOT guaranteed to be
           consistent for other storage engines. While a
           --single-transaction dump is in process, to ensure a
           valid dump file (correct table contents and binary log
           position), no other connection should use the following
           statements: ALTER TABLE, DROP TABLE, RENAME TABLE,
           TRUNCATE TABLE, as consistent snapshot is not isolated
           from them. Option automatically turns off --lock-tables.
 --dump-date     Put a dump date to the end of the output.
           (Defaults to on; use --skip-dump-date to disable.)
 --skip-opt     Disable --opt. Disables --add-drop-table, --add-locks,
           --create-options, --quick, --extended-insert,
           --lock-tables, --set-charset, and --disable-keys.
 -S, --socket=name  The socket file to use for connection.
 --secure-auth    Refuse client connecting to server if it uses old
           (pre-4.1.1) protocol.
           (Defaults to on; use --skip-secure-auth to disable.)
 --ssl        Enable SSL for connection (automatically enabled with
           other flags).
 --ssl-ca=name    CA file in PEM format (check OpenSSL docs, implies
           --ssl).
 --ssl-capath=name  CA directory (check OpenSSL docs, implies --ssl).
 --ssl-cert=name   X509 cert in PEM format (implies --ssl).
 --ssl-cipher=name  SSL cipher to use (implies --ssl).
 --ssl-key=name   X509 key in PEM format (implies --ssl).
 --ssl-crl=name   Certificate revocation list (implies --ssl).
 --ssl-crlpath=name Certificate revocation list path (implies --ssl).
 --ssl-verify-server-cert
           Verify server's "Common Name" in its cert against
           hostname used when connecting. This option is disabled by
           default.
 -T, --tab=name   Create tab-separated textfile for each table to given
           path. (Create .sql and .txt files.) NOTE: This only works
           if mysqldump is run on the same machine as the mysqld
           server.
 --tables      Overrides option --databases (-B).
 --triggers     Dump triggers for each dumped table.
           (Defaults to on; use --skip-triggers to disable.)
 --tz-utc      SET TIME_ZONE='+00:00' at top of dump to allow dumping of
           TIMESTAMP data when a server has data in different time
           zones or data is being moved between servers with
           different time zones.
           (Defaults to on; use --skip-tz-utc to disable.)
 -u, --user=name   User for login if not current user.
 -v, --verbose    Print info about the various stages.
 -V, --version    Output version information and exit.
 -w, --where=name  Dump only selected records. Quotes are mandatory.
 -X, --xml      Dump a database as well formed XML.
 --plugin-dir=name  Directory for client-side plugins.
 --default-auth=name Default authentication client-side plugin to use.
Variables (--variable-name=value)
and boolean options {FALSE|TRUE} Value (after reading options)
--------------------------------- ----------------------------------------
all-databases           FALSE
all-tablespaces          FALSE
no-tablespaces          FALSE
add-drop-database         FALSE
add-drop-table          TRUE
add-drop-trigger         FALSE
add-locks             TRUE
allow-keywords          FALSE
apply-slave-statements      FALSE
bind-address           (No default value)
character-sets-dir        (No default value)
comments             TRUE
compatible            (No default value)
compact              FALSE
complete-insert          FALSE
compress             FALSE
create-options          TRUE
databases             FALSE
debug-check            FALSE
debug-info            FALSE
default-character-set       utf8
delayed-insert          FALSE
delete-master-logs        FALSE
disable-keys           TRUE
dump-slave            0
events              FALSE
extended-insert          TRUE
fields-terminated-by       (No default value)
fields-enclosed-by        (No default value)
fields-optionally-enclosed-by   (No default value)
fields-escaped-by         (No default value)
flush-logs            FALSE
flush-privileges         FALSE
force               FALSE
hex-blob             FALSE
host               (No default value)
include-master-host-port     FALSE
insert-ignore           FALSE
lines-terminated-by        (No default value)
lock-all-tables          FALSE
lock-tables            TRUE
log-error             (No default value)
master-data            0
max-allowed-packet        25165824
net-buffer-length         1046528
no-autocommit           FALSE
no-create-db           FALSE
no-create-info          FALSE
no-data              FALSE
order-by-primary         FALSE
port               0
quick               TRUE
quote-names            TRUE
replace              FALSE
routines             FALSE
set-charset            TRUE
shared-memory-base-name      (No default value)
single-transaction        FALSE
dump-date             TRUE
socket              (No default value)
secure-auth            TRUE
ssl                FALSE
ssl-ca              (No default value)
ssl-capath            (No default value)
ssl-cert             (No default value)
ssl-cipher            (No default value)
ssl-key              (No default value)
ssl-crl              (No default value)
ssl-crlpath            (No default value)
ssl-verify-server-cert      FALSE
tab                (No default value)
triggers             TRUE
tz-utc              TRUE
user               (No default value)
verbose              FALSE
where               (No default value)
plugin-dir            (No default value)
default-auth           (No default value)Code language: Bash (bash)

De meest belangrijke informatie is:

Usage: mysqldump [OPTIONS] database [tables]Code language: Bash (bash)

Dit betekent dat we mysqldump kunnen aanroepen met [OPTIONS], de databasenaam en [tables]. We weten ook dat we de hele database willen back-uppen.

Omdat we niet weten of er Stored Procedures, Events en Triggers in de database aanwezig zijn, moeten deze opties ook meegenomen worden. En we moeten van afstand kunnen inloggen, wat een hostnaam, gebruikersnaam, wachtwoord en databasenaam vereist.

Dus, door even na te denken over wat we precies willen, hebben we hier alle informatie opgesomd die we als optie nodig hebben:

-E, --events    Dump events.
-h, --host=name   Connect to host.
--opt        Same as --add-drop-table, --add-locks, --create-options,
           --quick, --extended-insert, --lock-tables, --set-charset,
           and --disable-keys. Enabled by default, disable with
           --skip-opt.
-p, --password[=name]
           Password to use when connecting to server. If password is
           not given it's solicited on the tty.
-R, --routines   Dump stored routines (functions and procedures).
-u, --user=name   User for login if not current user.Code language: PowerShell (powershell)

en natuurlijk de databasenaam.

Hiermee wordt ons volledige MySQL back-up opdracht:

"C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 6.2 CE\mysqldump.exe"
 --host=mysql_hostnaam
 --opt
 --password=mysql_wachtwoord
 --routines
 --user=mysql_user
 mysql_databasenaam >> mysql_databasenaam.sqlCode language: PowerShell (powershell)

Door >> (of >) te gebruiken wordt de uitvoer van het commando opgeslagen in het bestand dat daarna opgegeven wordt (mysql_databasenaam.sql). Anders scrolt de uitvoer alleen over het scherm zonder dat er wat meegedaan wordt. Met >> wordt de uitvoer toegevoegd aan het bestand, met > wordt het bestand overschreven met de uitvoer. Pas hiervoor op.

Omdat in het pad naar mysqldump.exe spaties staan, moet het hele pad tussen dubbele quotes (") staan.

Gebruik --ssl om de MySQL-verbinding met SSL of TLS te versleutelen, als jouw hostingprovider dat ondersteunt. Je kunt dan ook vanaf jouw website een beveiligde MySQL-verbinding maken zoals ik in een aantal artikelen heb uitgelegd:

I can’t stress it enough, the use of SSL (TLS) is important!

Leer alle ins en outs van MySQL met het Head First PHP and MySQL boek

Conclusie MySQL back-ups maken

In dit artikel heb ik je twee eenvoudige manieren laten zien om snel een MySQL database back-up mee te maken. Een back-up van je database is, net als een website back-up erg belangrijk. Hiermee stel je je gegevens veilig in case of emergency. Helaas kom ik tijdens mijn werk nog té vaak tegen dat een website gehackt wordt en dat er geen zelfgemaakte back-ups beschikbaar zijn.

Lees in het artikel Met phpMyAdmin een MySQL back-up maken hoe je een MySQL back-up maakt met phpMyAdmin en MySQL-database beheren als je alles wilt weten over het beheren van MySQL-databases.

Doneer €5, 10 of 15 via Paypal. Dank je <3 ❤️

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven