Welkom bij ITFAQ.nl

Op ITFAQ.nl worden internet, computers en aanverwante zaken in eenvoudig Nederlands uitgelegd. Wil je bijvoorbeeld weten hoe je via telnet een e-mail stuurt? Of wat telnet überhaupt is? Een oud computergame spelen in Windows 11 of Windows 10. WordPress en Umbraco installeren op je website ruimte en optimaliseren, allerlei handige PowerShell snippets, enzovoorts.

Laatste berichten