Hoe kan ik WordPress emoji’s uitschakelen en verwijderen? Als je WordPress emoji wilt verwijderen, je weet wel; die veel te uitbundige smileys of emoticons, dan kun je dit relatief eenvoudig doen met een filter. Je leest hier hoe.

WordPress Emoji

De emoji (emoticon) werd toegevoegd in WordPress 4.2, en zorgt er tevens voor dat er behoorlijk wat extra JavaScript geladen wordt. Dit vertraagt het laden van jouw WordPress site iets, en daarom kun je dit beter uitschakelen als je het toch niet gebruikt.

Als je meer wilt weten over Emoji, zie dan de speciale WordPress Codex pagina hierover: https://codex.wordpress.org/Emoji.

Om emoji’s in WordPress te deactiveren moet je ze eerst uitschakelen via de instellingen van WordPress:

  1. Log in op het dashboard
  2. Ga naar -> Instellingen
  3. Klik op -> Schrijven
  4. Bekijk de alinea -> Formateringen
  5. Vink uit -> Emoticons als 🙂 en 😛 omzetten naar afbeeldingen (Convert emoticons like 🙂 and 😛 to graphics on display in het Engels)
Disable Emoji in WordPress through the Dashboard
Disable Emoji in WordPress through the Dashboard

Om daarna de emoji code te deactiveren moet je het volgende opnemen in het functions.php bestand van jouw thema:

function itfaqnl_disable_wp_emojicons() {
	// all actions related to emojis
	remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );
	remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
	remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
	remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
	remove_filter( 'wp_mail', 'wp_staticize_emoji_for_email' );
	remove_filter( 'the_content_feed', 'wp_staticize_emoji' );
	remove_filter( 'comment_text_rss', 'wp_staticize_emoji' );
	// filter to remove TinyMCE emojis
	add_filter( 'tiny_mce_plugins', 'itfaqnl_disable_emojicons_tinymce' );
}
add_action( 'init', 'itfaqnl_disable_wp_emojicons' );

En voor de TinyMCE editor:

function itfaqnl_disable_emojicons_tinymce( $plugins ) {
	if ( is_array( $plugins ) ) {
		return array_diff( $plugins, array( 'wpemoji' ) );
	} else {
		return array();
	}
}

Dit is ook beschikbaar als een plugin: Disable Emojis:

Lees ook:  PHP optimaliseren op Windows Server IIS

Bron: Christine Cooper op WordPress Development Stack Exchange.