Eenvoudig opzoeken welke Windows Updates geïnstalleerd zijn met PowerShell

Als je Windows PC of server al een tijdje draait, dan moet je soms opzoeken of een patch – Windows update – geïnstalleerd is, of niet. Dit kan snel en eenvoudig met PowerShell:

Om PowerShell te laten weergeven welke updates geïnstalleerd zijn in Windows, moet je een PowerShell-venster als beheerder starten. Dit gaat net als het starten van cmd.exe als beheerder, wat ik in het artikel 7-Zip installeren uitlegde:

 • Druk op de Windows toets of Start
 • Begin met powershell te typen en Windows PowerShell zal gauw als optie tevoorschijn komen.

De PowerShell cmdlet die je gebruikt voor het opvragen van geïnstalleerde updates en hot-fixes is, Get-HotFix:

The Get-Hotfix cmdlet gets hotfixes, or updates, that are installed on the local computer or specified remote computers. The updates can be installed by Windows Update, Microsoft Update, Windows Server Update Services, or manually installed.

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/Microsoft.PowerShell.Management/Get-HotFix
PS C:\WINDOWS\system32> Get-HotFix
 Source    Description   HotFixID   InstalledBy     InstalledOn
 ------    -----------   --------   -----------     -----------
 DESKTOP-JS… Update      KB4586876   NT AUTHORITY\SYSTEM 12/1/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Update      KB4534170   NT AUTHORITY\SYSTEM 3/23/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4537759   NT AUTHORITY\SYSTEM 3/23/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4545706   NT AUTHORITY\SYSTEM 3/23/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4557968   NT AUTHORITY\SYSTEM 5/13/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4560366   NT AUTHORITY\SYSTEM 6/10/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4561600   NT AUTHORITY\SYSTEM 6/10/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Update      KB4562830   NT AUTHORITY\SYSTEM 12/8/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4566785   NT AUTHORITY\SYSTEM 7/14/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4570334   NT AUTHORITY\SYSTEM 8/12/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4577266   NT AUTHORITY\SYSTEM 9/9/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4580325   NT AUTHORITY\SYSTEM 10/14/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4586864   NT AUTHORITY\SYSTEM 11/10/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4593175   NT AUTHORITY\SYSTEM 12/8/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4592438   NT AUTHORITY\SYSTEM 12/8/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Update      KB4592784   NT AUTHORITY\SYSTEM 12/1/2020 12:00:00 AM

Helaas rapporteert Get-HotFix een foutief tijdstip van installeren.

Je kunt ook een specifieke HotFixID opvragen:

PS C:\Users\administrator> Get-HotFix -Id KB4586876
 Source    Description   HotFixID   InstalledBy     InstalledOn
 ------    -----------   --------   -----------     -----------
 DESKTOP-JS… Update      KB4586876   NT AUTHORITY\SYSTEM 12/1/2020 12:00:00 AM

Of welke security updates geïnstalleerd zijn:

PS C:\Users\administrator> Get-HotFix -Description Security*
 Source    Description   HotFixID   InstalledBy     InstalledOn
 ------    -----------   --------   -----------     -----------
 DESKTOP-JS… Security Update KB4537759   NT AUTHORITY\SYSTEM 3/23/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4545706   NT AUTHORITY\SYSTEM 3/23/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4557968   NT AUTHORITY\SYSTEM 5/13/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4560366   NT AUTHORITY\SYSTEM 6/10/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4561600   NT AUTHORITY\SYSTEM 6/10/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4566785   NT AUTHORITY\SYSTEM 7/14/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4570334   NT AUTHORITY\SYSTEM 8/12/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4577266   NT AUTHORITY\SYSTEM 9/9/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4580325   NT AUTHORITY\SYSTEM 10/14/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4586864   NT AUTHORITY\SYSTEM 11/10/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4593175   NT AUTHORITY\SYSTEM 12/8/2020 12:00:00 AM
 DESKTOP-JS… Security Update KB4592438   NT AUTHORITY\SYSTEM 12/8/2020 12:00:00 AM

Als je gedetailleerd wilt weergeven welke updates vandaag zijn geïnstalleerd, dan moet je zoeken tussen gisteren en morgen:

$Yesterday = (Get-Date).AddDays(-1).ToString('MM-dd-yyyy')
$Tomorrow = (Get-Date).AddDays(+1).ToString('MM-dd-yyyy')
Get-HotFix | ?{ $_.InstalledOn -gt "${Yesterday}" -AND $_.InstalledOn -lt "${Tomorrow}" }

Gebruik dit bijvoorbeeld om te controleren of alle updates geïnstalleerd zijn, nadat je Windows updates installeert met PowerShell of belangrijk Windows-onderhoud uitvoert.

Loading time: 97 queries, 0,151 seconds using 15564336 bytes memory. Peak memory usage: 15685640 bytes.