7-Zip installeren

7-Zip is een bestandscompressie programma met een hoge compressie-ratio. Je kunt 7-Zip gebruiken voor het inpakken en uitpakken van .zip-bestanden (archiefbestanden). Maar ook .tar, .gzip of .gz, én je opent er zelfs .ISO en Windows install.wim-bestanden mee. In dit artikel laat ik je een aantal manieren zien om 7-Zip “silent” te installeren op je computer, en als een bonus geef ik je twee alternatieven om bestanden uit te pakken. Met PowerShell! :-).

7-Zip installatiebestand downloaden en installeren

black and white plastic containers
Save file to.. euhh.. :)

De meest gebruikte manier om 7-Zip te installeren bestaat uit de volgende stappen:

  1. Surf naar https://www.7-zip.org/
  2. Download het 7-Zip installatiebestand voor jouw Windows-versie (x64/x86)
  3. Dubbelklik het gedownloade bestand
  4. Volg de installatie-opties
  5. 7-Zip is geĂŻnstalleerd

Maar dit is heel bewerkelijk en tijdrovend als je dit op meerdere computers achter elkaar moet doen. Je kunt het programma ook installeren met je cmd.exe- of PowerShell-opdrachtprompt. Je installeert 7-Zip stil met een extra parameter, je krijgt zodoende geen extra vensters te zien. Dit heet een silent installation.

Een stille installatiemethode is erg handig om op te nemen in je procedure voor het automatisch uitrollen van software in bijvoorbeeld Windows Deployment Services – of WDS. Handig voor je Windows 10 deployment scenarios.

Een 7-Zip silent installatie voer je als volgt uit (ervan uitgaande dat je het installatiebestand gedownload hebt)

  1. Start cmd.exe als Administrator
  2. Op de opdrachtprompt, voer het installatie-commando in: 7z1900-x64.exe /S. Hier is /S de parameter die de 7-Zip installatie vertelt dat dit stil moet gebeuren. Met /D="C:\Program Files\7-Zip geef je daarbij op dat het geĂŻnstalleerd moet worden in C:\Program Files\7-Zip.
Start cmd.exe als Administrator (beheerder)
Installeer 7-Zip stil
7-Zip geĂŻnstalleerd te zien in Windows controlpanel

Als je 7-Zip op een externe share hebt staan, dan installeer je dit dus eenvoudig automatisch tijdens de deployment van Windows 10 in je netwerk en omgeving.

7-Zip installeren met Windows Package Manager winget

Winget is een nieuwe manier voor het installeren van software in Windows. Winget is de installatietool van Windows’ nieuwe package manager, vergelijkbaar met Red Hat / CentOS / Fedora’s dnf en Debian / Ubuntu’s apt.

Omdat winget momenteel alleen beschikbaar is in Windows Insider versies van Windows, is de kans klein dat je al hierover beschikt. In een latere post zal ik zeker meer informatie over deze package manager tool geven.

Maar zie hier hoeveel eenvoudiger het installeren van 7-Zip is geworden:

PS C:\Users\janreilink> winget install 7zip
installeer 7-Zip met winget
Windows Installer wordt uitgevoerd door winget
Winget heeft 7-Zip succesvol geĂŻnstalleerd

Het is om het even of je dit doet in cmd.exe, PowerShell 5.1 of PowerShell 7 Core (pwsh). Als je gebruikmaakt van een Windows Insiders versie, dan moet je alleen even uitvogelen welk gebruikersaccount je moet gebruiken.

Zo is mijn gewone gebruikersaccount gebruikt voor het instellen van het Windows Insiders-account. Dat betekent dat ik winget niet als beheerder (Administrator) kan uitvoeren, maar alleen als gewone gebruiker. Daarna moet ik tijdens de installatie van een pakket authenticeren met het beheerdersaccount van de computer.

Winget uitvoeren als administrator werkt niet
winget uitvoeren als gewone gebruiker wel

Zip-bestanden uitpakken met PowerShell

Zoals in het begin aangegeven, je kunt PowerShell gebruiken voor het uitpakken van zip-bestanden. En omdat PowerShell gebaseerd is op .NET-technologie van Microsoft, kun je ook .NET-assemblies en dll’s refereren. Dat zijn twee methodes voor het uitpakket van .zip-bestanden in PowerShell!

In PowerShell gebruik je Expand-Archive om een archiefbestand zoals .zip uit te pakken. Hiervoor is minimaal PowerShell 5.0 vereist. Geef eenvoudig het bestand op en het pad waar de uitgepakte bestanden moeten komen te staan:

PS C:\Users\janreilink> Expand-Archive .\bestand.zip -DestinationPath .\doel-map
Code language: CSS (css)

Dit pakt het archiefbestand bestand.zip uit en plaatst bestanden in de map doel-map.

Je kunt een PowerShell functie maken met een .NET-Framework assembly System.IO.Compression.FileSystem:

Add-Type -AssemblyName System.IO.Compression.FileSystem function unzip { param( [string]$ziparchive, [string]$extractpath ) [System.IO.Compression.ZipFile]::ExtractToDirectory( $ziparchive, $extractpath ) } PS C:\Users\janreilink> unzip "C:\Users\janreilink\bestand.zip" "C:\Users\janreilink\doel-map"
Code language: PHP (php)

Hier heb je een functie gemaakt “unzip”, die je dan gebruikt op je PowerShell opdrachtprompt.

Om bestanden in te pakken gebruik je Compress-Archive:

Compress-Archive -Path C:\Users\janreilink\Downloads\OpenSSH -DestinationPath C:\Users\janreilink\Archives\openssh.zip
Code language: CSS (css)

Deze opdracht pakt de bestanden in C:\Users\janreilink\Downloads\OpenSSH in en plaatst het .zip archiefbestand in C:\Users\janreilink\Archives.

1 gedachte over “7-Zip installeren”

Reacties zijn gesloten.

Vermeldingen

Scroll naar boven